FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


Římskokatolická farnost informuje:

Aktuality
Články
Stalo se
Charita
Nabídka knih
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo


Římskokatolická farnost Dolní Dvořiště

filiálka RYCHNOV NAD MALŠÍ

(obec Dolní Dvořiště)

I my jsme skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi, v ní k biskupství českobudějovickému a do farnosti Dolní Dvořiště.

Snažíme se: 

- vytvářet zázemí pro své členy - scházíme se ve společenství,  (nyní nepravidelně)

- prohlubovat naše spojení s Bohem - konáme bohoslužby 

a snažíme se vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás.

       

    

Správa:

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

e-mail:  rkf.dolnidvoriste@dicb.cz

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Nynějším správcem je P. Pavel Šimák

IČ: (farnost Dolní Dvořiště) 650 256 87   

Číslo bankovního účtu:  581 479 389/0800
BAN: CZ94 0800 0000 0005 8147 9389       BIC: GIBACZPX

Děkujeme za Vaše případné dary  na provoz farnosti a opravy kostela.

Do filiálky patří tyto obce: Rychnov nad Malší, Budákov, Bukovsko, Tichá, Všeměřice

BOHOSLUŽBY a SETKÁNÍ – kostel sv. Ondřeje


 Mše svatá

NEDĚLE  

3. a 5. v měsíci 

(střídavě s Dol. Dvořištěm)

Sobota-1. v měsíci (mimo srpen)  na Svatém Kameni -  1,5 km

změny:  ZDE

18h- letní čas
17h-zimní čas


  17h
   Setkání ve společenství
 Pondělí
nepravidelně (datum ZDE)
  18h let.čas
  17h zim.čas

Z historie

První písemná zmínka o této obci je z roku 1363. Původní osada náležela Rožmberkům a od roku 1502 klášteru klarisek v Českém Krumlově. Obyvatelstvo bylo vždy smíšené, Češi a Němci. V roce 1537 povýšen Rychnov na městečko a udělen mu znak: ve stříbrném štítě strom, pod ním ježek a půl rožmberské růže. Po roce 1945 opět dosídlen Čechy a Slováky a později uskutečněna nová výstavba.

Kostel Sv. Ondřeje

Pochází původně z počátku 14. stol. Nynější pozdně gotická stavba byla vybudována na starých základech počátkem 16. stol. Kostel je dvoulodní s hranolovitou věží. Dvoulodí je klenuto síťovou žebrovou klenbou. Presbytář má síť žeber, která se protínají. Za pozornost stojí i rokokově empírová kazatelna z 18. stol. a dřevem obložený sanktuář.

Ze života farnosti:


 Scházíme se nejen na pravidelných bohoslužbách, ale i jednou měsíčně ve společenství v sakristii místního kostela.

       
Pro děti je připraven každoročně  o vánocích program jesliček. Děti se také  účastní Tříkrálové sbírky pro Charitu.

   
Na oslavu svátku Sv. Ondřeje - patrona kostela (neděle po 30.11.) -  je zde připraven každoročně koncert s následným malým pohoštěním.
V roce 2009 byla za pomoci lidí ubytovaných na faře v Kaplici i místních farníků vymalována sakristie a vykonány další udržovací práce v kostele.
Několik let se již opravuje s podporou Ministerstva kultury ČR a Obce Dolní Dvořiště střecha kostela sv Ondřeje. Po opravě střechy nad presbytářem a sakristii se přešlo na opravu střechy dvoulodí. V roce 2022 se vydalo celkem
1.008.591,- Kč. Ministerstvo přispělo 900 tis, Obec D. Dvořiště 100 tis a zbytek uhradila farnost. Zde jsou fotografie:

 
    sídlo faráře - fara v Kaplici


Ostatní spravované farnosti: