FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
   kostel Sv. Petra a Pavla v Kaplici                                                                                                                                                                                                             fara v Kaplici
sv. Petra a Pavla

Římskokatolická farnost informuje:

Aktuality
Články
Stalo se
Charita
Nabídka knih
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST


RYCHNOV NAD MALŠÍ

(obec Dolní Dvořiště)

       

    

Správa farnosti

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

e-mail: farnost.kaplice@atlas.cz

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Nynějším správcem farnosti je P. Pavel Šimák

BOHOSLUŽBY a SETKÁNÍ – kostel sv. Ondřeje


 Mše svatá

NEDĚLE  

1x za 14 dní 

(střídavě s Dol. Dvořištěm)

 11.15h
   Setkání ve společenství
 Pondělí
1 x za měsíc (datum viz  aktuality)
  18h let.čas
  17h zim.čas

Z historie

První písemná zmínka o této obci je z roku 1363. Původní osada náležela Rožmberkům a od roku 1502 klášteru klarisek v Českém Krumlově. Obyvatelstvo bylo vždy smíšené, Češi a němci. V roce 1537 povýšen Rychnov na městečko a udělen mu znak: ve stříbrném štítě strom, pod ním ježek a půl rožmberské růže. Po roce 1945 opět dosídlen Čechy a Slováky a později uskutečněna nová výstavba.

Kostel Sv. Ondřeje

Pochází původně z počátku 14. stol. Nynější pozdně gotická stavba byla vybudována na starých základech počátkem 16. stol. Kostel je dvoulodní s hranolovitou věží. Dvoulodí je klenuto síťovou žebrovou klenbou. Presbytář má síť žeber, která se protínají. Za pozornost stojí i rokokově empírová kazatelna z 18. stol. a dřevem obložený sanktuář.

Ze života farnosti:


 Scházíme se nejen na pravidelných bohoslužbách, ale i jednou měsíčně ve společenství v sakristii místního kostela.

       
Pro děti je připraven každoročně  o vánocích program jesliček. Děti se také  účastní Tříkrálové sbírky pro Charitu.

   
Na oslavu svátku Sv. Ondřeje - patrona kostela (neděle po 30.11.) -  je zde připraven každoročně koncert s následným malým pohoštěním.
V roce 2009 byla za pomoci lidí ubytovaných na faře v Kaplici i místních farníků vymalována sakristie a vykonány další udržovací práce v kostele.Ostatní spravované farnosti: