FARNOSTI NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Fotogalerie-stalo se...
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
Dětské nedělní slovo
Nábož. pořady Č. rozhlasu 
AUDIO- KÁZÁNÍ  (MP3)


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

MALONTY

Jako každá farnost jsme i my skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi a v ní k biskupství českobudějovickému.

Snažíme se vytvářet zázemí pro své členy, prohlubovat naše spojení s Bohem a vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás.

Správa farnosti

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

Mail:   rkf.malonty@dicb.cz


Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky
Současný duchovní správce je P. Pavel Šimák


IČ: 650 256 61   Číslo farního bankovního účtu:  581 480 339/0800
IBAN: CZ52 0800 0000 0005 8148 0339     BIC: GIBACZPX

Nový transparentní bankovní účet k pracím na záchranu fary v Malontech     klikněte
 

č.transparentního účtu: 
6140207369/0800
IBAN:   CZ40 0800 0000 0061 4020 7369        BIC:  GIBACZPX

Děkujeme za Vaše případné dary  na provoz farnosti a opravy kostela, či opravy fary.


Vznikl Spolek pro záchranu fary v Malontech, který má také transparentní účet, na který můžete přejí kliknutím na odkaz:  ZDE

Je to účet číslo:6071405002/5500    vedený u Reiffeisen bank a jehož majitelem je Spolek pro záchranu fary v Malontech.


Do farnosti patří tyto obce:  Malonty, Bělá, Desky, Joroměř, Meziříčí, Radčice.

Z historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1360. Zakladateli Malont byli němečtí kolonisté, kteří byli povoláni od pánů z Michalovic z Horních Rakous do Čech, aby zde vymítili lesy. V roce 1620 přecházejí Malonty do majetku hraběte Buqoye (panství novohradská). Od 14. stol je zde plebánie pod názvem Meinholt.

Kostel sv. Bartoloměje

Původně gotická kaple sv. Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století. Roku 1400 přistaven presbytář, pak koncem 15.století kostel rozšířen na dvoulodní chrám. 

Orientovaná, kamenná a omítaná stavba stojí nad vesnicí na vrchu uprostřed hřbitova. Složena je s kaple sv. Barbory o jednom poli  a pěti stranách osmistěnu s přilehlým, na západ točitým schodištěm  a z vlastního kostela přistavěného svým kněžištěm k jižní zdi kaple. Kněžiště s jedním polem a  závěrem z pěti stran osmistěnu je sevřeno na východ nízkou sakristií a na západ dvojlodím o čtyřech okenních osách. Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž, jejíž západní  rohy podpírají čtyři opěrné pilíře, postavené z hladce přitesaných kvádrů ve tvaru zdí sešikmených od věže až na zem.

Zařízení je barokní, vzniklo kolem roku 1710. Hlavní oltář je práce sochaře Jos. Dietricha z Č. Budějovic, který je autorem Samsonovy kašny v Českých Budějovicích.

Ze života naší farnosti

Snažíme se žít spolu, proto se scházíme nejen v kostele, ale i vmalých skupinkách, kde si můžeme popovídat a povzbuzovat se. Také zde hovoříme o víře a o Bibli. Každý je zván.

Společenství střední a starší generace se schází jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek.

Děti se schází  především na výuce náboženství vedeném buď pastorační asistentkou či knězem. V rámci výuky děti hrají i hry a jezdí na výlety.

S dětmi jezdíme několikrát za rok na víkendové pobyty, zvláště do střediska mládeže v Ktiši.. Např na  podzim zde děti vyrábí a pouští draky.

Bohoslužby a setkání:


MALONTY – kostel sv. Bartoloměje

NEDĚLE

Mše svatá nebo

 bohoslužba slova

8h

v kostele

(mimo 1. neděle v měsíci)

Setkání ve společenství

Čtvrtek 1x za 14 dní

nyní v hasičárně

17h 

1. neděle v měsíci:
(mimo hlavní prázdniny a svátky)
Dětská mše sv.   11h    sídlo faráře - fara v Kaplici


ODKAZY PRO TUTO FARNOST: