FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Fotogalerie-stalo se...
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
Dětské nedělní slovo
Nábož. pořady Č. rozhlasu 
AUDIO- KÁZÁNÍ  (MP3)

Římskokatolická farnost Dolní Dvořiště 

filiálka CETVINY

Madona je uložena v Alšově galerii na Hluboké 

socha P. Marie z Cetvin je nyní v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou

  

Správa:

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662 (farář)

Mail: rkf.dolnidvoriste@dicb.cz

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem je P.Pavel Šimák

Toto místo zatím neobývají žádní křesťané, neboť obec Cetviny v padesátých letech 20. století zanikla a byla zbourána. 

Patří však do Římskokatolické církve,  v ní k biskupství českobudějovickému 

a pod farnost Dolní Dvořiště

 


IČ (farnost Dolní Dvořiště): 650 256 87  
Číslo bankovního účtu ke kostelu:  
306 917 4379/0800
IBAN: CZ18 0800 0000 0030 6917 4379     BIC: GIBACZPX

Děkujeme za Vaše případné dary  na provoz a opravy kostela.


 BOHOSLUŽBY  kostel Narození Panny Marie


 Bohoslužby:
pro rekonstrukci
kostela nyní
NEJSOU!!!

2.SOBOTA  v srpnu

    německo -česká s rodáky

2. NEDĚLE  v září

     poutní bohoslužba

  14.00h

 
  14.30h

 Mariánské pobožnosti:
nyní
NEJSOU!!!

Některou neděli v měsíci květnu a v měsíci říjnu       

   14.30h

Z historie

Obec pravděpodobně založili ve 13. stol. na rožmberském panství kolonisté z Rakouska. První písemná zmínka o obci je z r.1325. O farnosti a kostele z r. 1384. 

V letech 1563-1570 ji Rožmberkové povýšili na městečko se znakem 5-listé červené růže na stříbrném štítu.

Leží těsně na jižní hranici, na křižovatce dvou silnic vedoucích od severu k jihu a od východu k západu.V druhé pol. 15. stol. je gotická loď kostela nahrazena čtvercovým trojlodím s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky.  V r. 1620 přechází Cetviny do majetku Buquoyů. Obec kolem kostela zanikla po r.1951, kdy museli zbylí obyvatelé (po odsunu německy mluvících obyvatel v r. 1946) obec opustit kvůli zřízení hraničního pásma. V r.1955-6 byly domy zbourány a terén zarovnán - kromě kostela.

V roce 1995 byla zahájena rekonstrukce kostela Narození Panny Marie a 6.9.2003 byl kostel znovu posvěcen.

Dnes slouží ke konání poutních bohoslužeb, koncertů a turistických prohlídek.

KOSTEL NAROZENÍ P. MARIE

Uvádí se již v roce 1384 jako farní. Z té doby pochází i nynější kostel, který při tažení proti odbojným stavům v roce 1620 byl Dampierovým vojskem vyloupen a spálen. Po rekatolizaci byl znovu zařízen. Jeho oprava byla v letech 1995-2003 hrazena z finančních prostředků rakouských a německých nadací, z finančních darů nejen původních obyvatel farností a finančních prostředků České republiky. Znovu vysvěcen byl 6.září 2003.

Křížová cesta v Cetvinách

V roce 1827 byla ve farském lese postavena kaple, která byla rozšířena v roce 1844. Podél cesty k farní kapli bylo v roce 1883 umístěno čtrnáct žulových zastavení křížové cesty. Jako poslední byla v roce 1892 u kamených božích muk a studánky postavena Lurdská (jeskynní) kaple. Studánka je zmiňována již v roce 1616.

V letech 2000-2004 státní podnik Lesy České republiky nákladem cca 400 000 Kč obě kaple obnovil, opravil přístupovou cestu, vysázel lipovou alej a upravil okolí jednotlivých zastavení. V roce 2007 byla všechna zastavení zrestaurována.

Studenti Střední uměleckoprůmylové školy svaté Anežky České V Českém Krumlově zhotovili čtrnáct obrázků malovaných na plech. Křížky jednotlivých zastavení ukovali studenti Středního odborného učiliště technického v Soběslavi.

 
O tom, že i když se jedná o zcela odloučený kostel a přesto zde pulzuje život svědčí i tyto fotografie. Občas je zde křest i svatební obřad
   
V červnu 2008 zde a na Svatém Kameni proběhla Dětská vikarátní pouť. Děti v Cetvinském kostele sehrály představení, které sledovali Češi i Rakušané.
   

Účinkovali v něm děti z Kaplice navštěvující hodiny náboženství, vedeni katechetkou Štěpánkou Talířovou. Byla to hra o sv. Janu Nepomuckém. Tento svatý nás vyzývá ke statečnosti
a pravdivosti v životě a také k mlčení – zvláště, když je třeba zachovat tajemství a také tehdy

když se nám chce bez potřeby hovořit o chybách druhých. 

   

13. září 2009 jsme jeli oslavit do Cetvinského kostela svátek narození Panny Marie. Poutě se účastnilo asi 20 lidí a odjížděli jsme velmi povzbuzeni.


    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:


Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv