FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.

kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
kliknutím na obrázek se dostanete na uvedené místo      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2


·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

·FARNÍ VIDEA 


Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn BIŘMOVÁNÍ – se uskuteční zřejmě o slavnosti sv. Petra a Pavla v Kaplici, kterou budeme slavit v neděli 26.6. v 9.30h. Příprava na biřmování bude 1x za 14 dní v pátek v 19.30h (v zimním čase v 19h), nebo v neděli od 20h (v zimním čase od 19h)  na faře v Kaplici. V Benešově n.Č. by mohla být příprava ve čtvrtek (1x za 14 dni) od 18h.  Přihlašovat se můžete u P. Pavla Šimáka (tf.:732 872 662)


nnn MISIJNÍ NEDĚLE se sbírkou na misijní oblasti  se koná v neděli 24.10.

nnn
DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU spolu se slavností Výročí posvěcení kostela  se koná v našich farnostech v neděli 31.10. Prosíme připravte do průvodu: chléb, hrozny vína, ovoce, zelenina, klasy, láhev vína, květiny a koláčky, či jiné sladkosti.

nnn ZMĚNA ČASU proběhne v noci ze soboty 30. na neděli 31.10. a hodiny si posuneme o 1 hodinu zpět.

nnn VARHANNÍ KOCERT Jany Havlíčkové a hosta se bude konat v Kaplici v neděli 24.10. od 17h (plakát ZDE) a v Rožmitále v sobotu 23.10. od 17h  (plakát ZDE)

nnn FARNÍ VÝLET A VYCHÁZKA se uskuteční o státním svátku ve čtvrtek 28.10. Pojedeme do Žofína, kde budeme také obědvat. Odjezd  od fary v 10h. Přilášky u P.Pavla.

nnn
PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ – si můžete stáhnout ZDE a poslat na faru (Farské nám.80, 382 41 Kaplice). Pak obdržíte další informace. Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se koná první středu v měsíci (střídavě na katolické a evangelické faře) od 18h. Nyní - 3.11. bude v evangelické Arše (Pohorská ul) a budeme probírat list apoštola Pavla Kolosanům.

nnn PÁSMO HUDBY (reprodukované) A POEZIE bude ve středu  20.10. od 18h v kostele. Poezie i hudba se zaměří na sv. Ludmilu a sv. Václava.

nnn MODLITBA ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ se bude konat v neděli 31.10. od 15h.

nnn BOHOSLUŽBA 1.11. pondělí - slavnost Všech svatých - bude v kostele od 18h

                                  2.11.  úterý - Památka zesnulých - bude v kostele od 18h

-   Blansko - filiálka

nnn NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se pravidelně nyní konají jen 2.SOBOTU v měsíci - od 16.30h  Nyní tedy 13.11. 

nnn BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v neděli 7.11. od 17h 

- Omlenice - filiálka

nnn BOHOSLUŽBY JSOU V NEDĚLI OD 8h Mše sv. se střídají s bohoslužbou slova. 

Bohoslužba slova je v neděli 10. a 24.10. mše sv. 17. a 31.10.

nnn BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v úterý 2.11. od 8h s modlitbou za zemřelé na hřbitově


Benešov nad Černou

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná 1x za měsíc ve čtvrtek od 18h v klubu seniorů, vedle obecního úřadu na náměstí. Další setkání bude 21.10. od 18h.

nnn MŠE SV. V ÚTERÝ  je od 17h. Od 16.30h je modlitba růžence. V úterý 26.10. mše sv. nebude.
nnn MODLITBA ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ se bude konat v neděli 31.10. po mši sv. - tedy asi ve 12.30h.

 - Klení - filiálka
nnn  ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA se uskuteční v sobotu 27.11. od 14.30h

 - Pohorská Ves - filiálka
nnn BOHOSLUŽBA se koná první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662.

nnn  BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v neděli  7.11. od 15h v kostele sv. Linharta.


- Pohoří na Šumavě - filiálka

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den.

nnn KOSTELNÍ KAVÁRNA je otevřena od dubna do října 1.a 3. neděli od 13h. 

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Malonty

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  bude ve čvrtek 11.11. v  17h v sakristii kostela.

nnn MODLITBA RŮŽENCE se v říjnu bude konat v kostele ve čtvrtek od 17h. O dni státního svátku 28.10. nebude.

nnn BOHOSLUŽBA 1.11. pondělí - slavnost Všech svatých - bude v kostele od 16h s modlitbou za zemřelé na hřbitově.

nnn MŠE SV. V NEDĚLI   7.11. bude až v 11h, a bude sloužena jako dětská bohoslužba

Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se nyní nekoná

nnn KONCERT varhanice Jany Havlíčkové a hosta se uskuteční v sobotu 23.10. od 17h. Plakát ZDE
nnn OSLAVA PATRONŮ KOSTELE - SV. ŠIMONA A JUDY se uskuteční při mši sv. v sobotu 23.10. od 18h
nnn MŠE SV. S DÍKŮVZDÁNÍM ZA ÚRODU se uskuteční v sobotu 30.10. od 18h
nnn BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v sobotu 6.11. od 15h v kostele a pak se bude konat modlitba na hřbitově.

Dolní Dvořiště

nnn PRAVIDELNÁ MŠE SV. JE 2. A 4. NEDĚLI V MĚSÍCI  od 17h (v letním čase až od 18h) Nyní10. a 24.10. 


- Rychnov nad Malší -filiálka
nnn MŠE SV.ZDE JE 3.a 5. neděli v měsíci od 18h (letní čas) nebo od 17h (zimní čas).
Nyní tedy: 17.10. od 18h a pak 31.10. od 17h

-  Cetviny - filiálka

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné

- Svatý Kámen - poutní místo

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h. mimo srpen!
Nyní tedy: 6.11.  s modlitbou za zemřelé.


nnn Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.  Sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
x
Modlitba.cz
x
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Křížová cesta pro manžele

Křížová cesta pro rodiče

DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Nábož. pořady Č. rozhlasu

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Já vím, že tvá láska
x
Händel:  Haleluja
x
Jenkins: Agnus Dei
x
Barbec: Agnus Dei
x
Jenkins:  Benediktus
x
Beethoven: Óda na radostPísně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka


DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO - jiný film

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epizody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá


JINÁ VIDEA

- z festivalu kř.písní United
od 43. minuty kázání P. Šupola


SERIÁL: CÍRKEV ZA OPONOU

Světové setkání mládeže 2019