FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
     Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šum.       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  n. Malší +  Svatý Kámen    Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn PŘIHLASTE DĚTI NA VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ Můžete si stáhnout přihlášku na výuku náboženství pro děti a po vyplnění ji odeslat na faru. Žádáme zvláště rodiče dětí, které byly pokřtěny, aby naplnili svůj slib a děti k výuce přihlásili. Výuku konají katechetky Štěpánka Talířová v Kaplici a Andrea Macanovič v Malontech, obě ve škole. V jiných farnostech je možné se scházet i jinde. Přihláška je ZDE

nnn BIBLICKÁ ČETBA NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN: deuterokanonická kniha Baruchova.

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA: se uskuteční v Kaplici, v evangelické Arše (Pohorská ul.  865) ve čtvrtek  4.10. od 19h. Budeme probírat deuterokanonickou knihu Baruch. Všichni zájemci jsou zváni.
nnn POBYT DĚTÍ NA KTIŠI se uskuteční (pozor změna) o víkendu od 19.do 21.10. Přihlášky na hodině náboženství, v sakristii, nebo u P. Pavla (tf.: 732 872 662). Možno stáhnout i ZDE a odeslat na faru: Farské nám.80, 382 41 Kaplice.

nnn
OSLAVY JOSEFA JÍLKA A BIŘMOVÁNÍ V KAPLICI
se bude konat za účasti biskupa Pavla Posáda v neděli 21.10. od 9.30h. Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit na přípravu u P. Pavla (tf.: 732 872 662). Vzpomínka na P. Josefa Jílka ve Výhni ve 14.30h - za účasti starosty města Kaplice.

nnn MISIJNÍ NEDĚLE SE SBÍRKOU NA MISIE  se uskuteční v neděli 21.10.

nnn DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU A VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU oslavíme v našich farnostech v neděli 28.10. Prosím připravte ve farnostech tyto dary: chléb, hrozny vína, ovoce,  zeleninu, klasy, láhev vína (po mši sv. si připijeme), květiny, koláče a sladkosti (po mši sv. sníme) 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se v neděli 23.9. nebude konat. 

nnn PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 17. října od 18h v kostele.

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v říjnu ve čtvrtek 4.10. od 19h v evangelické Arše v Pohorské ul. 865. Budeme probírat deuterokanonickou knihu Baruchovu. Každý zájemce je zván.Malonty

nnn MODLITBA RŮŽENCE v měsíci říjnu bude v kostele ve čtvrtek od 17h.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 4.10 od 17.45h.

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  9. a 23.9. v 8h. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova.

 Omlenice

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  2., 16. a 30.9. v 8h. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova.

nnn TÁBORÁK K POUTNÍ OSLAVĚ se bude konat na farní zahradě v  sobotu 15.9. od 14.30h. Pro děti bude připraven program, zváni jsou i dospělí.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ bude v úterý 2.10. od 17h na faře. Každý zájemce je vítán.

nnn MODLITBA RŮŽENCE v měsíci říjnu bude v kostele v úterý od 17h.

Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat na faře v září. Bude ještě oznámeno kdy

nnn TÁBORÁK se bude konat na farní zahradě v neděli 16.10. od 15h. Každý zájemce je zván.

1

Dolní Dvořiště

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI   30.9.; 14. a 28.10. od 11.15hBlansko

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní koná společně s farníky z Kaplice a to v Kaplici na faře ve středu od 17.30 (zimní čas) nebo od 18h (letní čas). Zájemci o odvoz z Blanska do Kaplice a zpět zajistí P. Pavel (tf 732 872 662).

nnn MŠE SV. V NEDĚLI 23.9. NEBUDE

Cetviny

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné


Rychnov nad Malší

nnn MŠE SV. ZDE BUDEv neděli 7.10. od 11.15h.
V neděli 21.10. je v Kaplici biřmování a tak  mše sv. nebude

ale bude zajištěna doprava do Kaplice na mši sv. v 9.30. Z Rychnova by se odjíždělo v 9.15h. (je třeba se přihlásit u P. Pavla - tf. 732 872 662)


 

Svatý Kámen

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h, mimo srpen. Nyní tedy bude sobotní mše sv. 6.10.2018.

nnn
Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.


Pohoří na Šumavě

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna od 13 do 18h.

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

nnn
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV. - se bude konat v pátek 14.9. od 18h.

Pohorská Ves

nnn BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Možno se domluvit i v týž den a třeba jen chvíli před plánovaným časem bohoslužby. (přijedu z Kaplice, cetsa trvá 15-20min.)


    sídlo faráře - fara v Kaplici

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
X
Biblická hodina-aktuální pdf
Biblické hodiny - archiv
Církevní dějiny - aktuální pdf
Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě


PRO NAŠE SPOLEČENSTVÍ:
x
Text k zamyšlení  po  2.vel. NE
Text k zamyšlení  po  3.vel. NE
Text k zamyšlení  po  4.vel. NE
Text k zamyšlení  po  5.vel. NE


BIBLICKÉ VIDEO NA TENTO ČAS:
x
O poslední večeři
x
O Getsem.zahradě
x
O ukřižování
x
O prázdném hrobě
x
O  setkání Marie se vzkříšeným
x
Vzkříšený mezi učedníkyI
x
Ježíš a učedníci v Emauzích
x
Tomáš a Ježíš


K MODLITBĚ         


Cesta světla I

Cesta světla II

 Archiv

JINDE NA  INTERNETU:

SVATÝ DNEŠNÍHO DNE


K  MODLITBĚ Z INTERNETU

Posvátný prostor modlitby

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Rozjímání křížové cesty 2

Dětská křížová cesta
DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska


Händel: Mesiáš

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei


Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epozody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá