FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.

kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
kliknutím na obrázek se dostanete na uvedené místo      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2


·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

·FARNÍ VIDEA 


Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

 

nnn  Na základě usnesení Vlády ČR   je povoleno, aby se s platností od 27. prosince účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů jen 10-15 osob!   (10% míst k sezení)

Zájemci se musí přihlásit u P. Pavla - tf. 732 872 662

nnn Nadále platí dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě. Pokud se nedostanete na bohoslužbu, můžete sledovat bohoslužby v televizi (ČT 2, TV NOE) nebo na internetu. Záznamy bohoslužeb z našich farností jsou k dispozici pod odkazem na úvodní stránce našeho webu, kázání je již delší dobu k dispozici v audioformátu MP3 pod odkazem KÁZÁNÍ v levém sloupci našich internetových stránek. 

nnn POUTNÍ BOHOSLUŽBA V BLASNSKU se uskuteční po svátku sv. Jiří v neděli 25.4. od 11h. Pak od 14.30 následuje vycházka ke kapličce, kde bude krátký hudební program a pak vycházka  na rozhlednu.

nnn SBÍRKY A DARY FARNOSTI Prosíme nezapomínejte na svůj kostel a farnost ani v této době, kdy se nemůžete zúčastňovat bohoslužeb a kdy se tedy nevybere potřebná částka na provoz a opravy. Kromě modlitby přispějte, prosím, svými financemi na účet farnosti. Číslo účtu je uvedeno v levém sloupci těchto stránek. Děkujeme - Pán ať Vám odplatí.

nnn KNIHY S DUCHOVNÍM OBSAHEM NA VYPŮJČENÍ  jsou k dispozici v kostelích. 


nnn POSTNÍ POKLADNIČKY jsou i letos. Papírové krabičky kam můžete v postní době vkládat ušetřené peníze jsou k dispozici v kostelích, či na faře. Po velikonocích je můžete přinést do kostela, výtěžek se sečte a dle instrukce z Biskupství se odešle na pastorační a charitativní pomoc rodinám. Kdo chce přispět převodem na účet může dar zaslat na účet Diecézní charity Č. Budějovice č. 4200143282/6800 s variabilním symbolem 20214501

nnn ADOPCE NA DÁLKU protože nyní na tento účel nemůžeme využít postní pokladničky, prosíme o odevzdání daru na naši dálkově adoptovanou dívku v Indii v kostele např. v obálce nadepsané Adopce na dálku, nebo do určené pokladničky v Kaplici, příp. příspěvek zašlete na účet farnosti v Kaplici (306 918 2379/0800) s poznámkou "Adopce na dálku", příp. v.s. "888")

nnn BIŘMOVÁNÍ – budeme muset odložit na příznivější dobu KVŮLI NOUZOVÉMU STAVU V ČR  Další informace zveřejníme zde.  Přihlašovat se můžete u P. Pavla Šimáka (tf.:732 872 662)


nnn PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ – si můžete stáhnout ZDE a poslat na faru (Farské nám.80, 382 41 Kaplice). Pak obdržíte další informace. V době nouzového stavu se náboženství neučí.

nnn SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VE STŘEDU se bude nyní konat v malém kostele v rámci bohoslužby slova. Začátek v 18h. Všichni jste zváni.
 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn PÁSMO MODLITEB, HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 19.5. od 18h v kostele. 

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná nyní v rámci bohoslužby slova ve středu od 18h v malém kostele. Všichni jsou zváni.

-   Blansko - filiálka

nnn POUTNÍ BOHOSLUŽBA se uskuteční po svátku sv. Jiří v neděli 25.4. od 11h. Pak od 14.30 následuje vycházka ke kapličce, kde bude krátký hudební program a pak vycházka  na rozhlednu.

nnn NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se pravidelně nyní konají jen 2.SOBOTU v měsíci - od 16.30Nyní se opět konají, ale jen pro max. počet účastníků 10. Pokud nejste pravidelnými účastníky, přihlaste se raději telefonicky u P. Pavla na tf. 732 872 662.

- Omlenice - filiálka

nnn BOHOSLUŽBY JSOU V NEDĚLI OD 8h Mše sv. se střídají s bohoslužbou slova. Nyní se opět konají, ale jen pro max. počet účastníků 10. Pokud nejste pravidelnými účastníky, přihlaste se raději telefonicky u P. Pavla na tf. 732 872 662.

Mše sv. bude 11. a 25.4. V neděli 4. a 18.4. bude bohoslužba slova.

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná 1x za měsíc ve úterý od 17h (18h) na faře. Nyní se nekoná. 

Benešov nad Černou
nnn  MODLITBA RŮŽENCE  se koná v úterý od 16.30h
nnn MŠE SV. V ÚTERÝ  Nyní jsou mše sv. také v úterý a to od 17h v kostele. Pokud se však kněz nemůže dostavit, probíhá modlitba.

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná 1x za měsíc ve čtvrtek od 17h v klubu seniorů, vedle obecního úřadu na náměstí.  Nyní v kvůli pandemii se nekoná.


 - Pohorská Ves - filiálka
nnn BOHOSLUŽBA se koná první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662.- Pohoří na Šumavě - filiálka

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den.

nnn KOSTELNÍ KAVÁRNA je otevřena 1. a 3. neděli v měsíci od 13 do 18h. Nyní ne!

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Malonty

nnn NYNÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU SE BOHOSLUŽBY KONAJÍ JEN PRO 10 OSOB  Zájemci se musí přihlásit u P. Pavla na tf. 732 872 662, nebo u Marie Papajové

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní konat nemůže


Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ NYNÍ bude v sobotu ??? od 19.15 na faře. Nyní se konat nemůže.

nnn BOHOSLUŽBY se konají. Maximální počet účastníků je však omezen na 15 osob. 


Dolní Dvořiště

nnn PRAVIDELNÁ MŠE SV. JE 2. A 4. NEDĚLI V MĚSÍCI  od 17h (v letním čase až od 18h) Nyní se opět konají, ale jen pro max. počet účastníků 15. Pokud nejste pravidelnými účastníky, přihlaste se telefonicky u P. Pavla na tf. 732 872 662.

Mše sv. bude 11. a 25.4. v 18h.- Rychnov nad Malší -filiálka
nnn MŠE SV.ZDE JE 3.a 5. neděli v měsíci od 17h. (v letním čase od 18h) Nyní se opět konají, ale jen pro max. počet účastníků 10. Pokud nejste pravidelnými účastníky, přihlaste se raději telefonicky u P. Pavla na tf. 732 872 662.

Mše sv. bude v neděli 18.4. a 16.5. v 18h.


-  Cetviny - filiálka

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné

- Svatý Kámen - poutní místo

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h. mimo srpen!  Nyní 6.2. je však třeba se přihlásit u P. Pavla na tf. 732 872 662. Max. počet účastníků: 15 osob.

nnn Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.  Sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
x
Modlitba.cz
x
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Křížová cesta pro manžele

Křížová cesta pro rodiče

DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Nábož. pořady Č. rozhlasu

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Já vím, že tvá láska
x
Händel:  Haleluja
x
Jenkins: Agnus Dei
x
Barbec: Agnus Dei
x
Jenkins:  Benediktus
x
Beethoven: Óda na radostPísně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka


DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO - jiný film

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epizody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá


JINÁ VIDEA

- z festivalu kř.písní United
od 43. minuty kázání P. Šupola


SERIÁL: CÍRKEV ZA OPONOU

Světové setkání mládeže 2019