FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.

kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
kliknutím na obrázek se dostanete na uvedené místo      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2


·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

·FARNÍ VIDEA 


Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY – se uskuteční při bohoslužbách v neděli 22.5.

nnn DĚTSKÝ VÍKEND NA KTIŠI  – se uskuteční  o víkendu 27. - 29. května. Na programu jsou hry, pobyt v přírodě i bohoslužba. Vedoucí - manželé Kornatovských. Odjezd v pátek 27.5. z autobusového nádraží v Kaplici ve 14.15 linkovým autobusem.. Z Malont se pojede ve 13.15 linkovým autobusem a z Pohorské Vsi ve 13.30 autem. Přihláška a bližší informace  ZDE nebo u P. Pavla tf.: 732 872 662.

nnn NEDĚLNÍ VÝLET 5.6. - zveme Vás na výlet ke kapli u Zaječího pramene kde bude i bohoslužba - dále do muzea vysídlených obcí v Kamenné a do kostela v Rychnově u Nových Hradů. Pojede se auty. Zájemci o dopravu se mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662) Odjezd bude z Kaplice ve 14h od fary a z Benešova n.Č. ve 14.15h od kostela. Plakát ZDE

nnn KONCERT V KLENÍ - BENEFIČNÍ – se uskuteční v sobotu 11.6. od 14.30h Vystoupí: houslistka Julie Svěcená, sopranistky:  Alena Máčová a Sylvie Sedlecká za doprovodu Lea Schwarze. Vstupné 250,- Kč je dar na opravy kostela.

nnn BIŘMOVÁNÍ – se uskuteční o slavnosti sv. Petra a Pavla v Kaplici, kterou budeme slavit v neděli 26.6. v 9.30h. Biřmovat bude biskup Pavel Posád. Příprava na biřmování se koná 1x za 14 dní v pátek v 19h (v letním čase v 19.30h), nebo v neděli od 19h (v letním čase od 20h)  na faře v Kaplici. V Benešově n.Č. by mohla být příprava ve čtvrtek (1x za 14 dni) od 18h.  Přihlašovat se můžete u P. Pavla Šimáka (tf.:732 872 662)


nnn CHARISMATICKÁ KONFERENCE - což je  celostátní setkání křesťanů s programem přednášek, modliteb a dalším duchovním programem se uskuteční 6.-10.7.  v Brně na výstavišti. Také z našich farností pojede skupinka. Ubytování je na vysokoškolských kolejích. Bližší informace  ZDE.  Přihlásit se můžete přímo na uvedeném odkaze, nebo u u P. Pavla (tf.: 732 872 662) 


nnn
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9.- 14.8.2022
bude v Hradci Králové. I z našich farností se pojede. Zájemci o společnou dopravu se mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662)
Plakát ZDE


Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn PÁSMO REPR. DUCHOVNÍ HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 18.5. v kostele od 18h. Další bude 15.6.

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se koná první středu v měsíci (střídavě na katolické a evangelické faře) od 18h. Nyní - bude 1.6. na katolické faře. Probírat budeme list Židům.

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou v květnu konat v úterý od 17h v kostele.


-   Blansko - filiálka

nnn NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se pravidelně nyní konají jen 2.SOBOTU v měsíci - od 16.30h  Nyní tedy 11.6.  

- Omlenice - filiálka

nnn BOHOSLUŽBY JSOU V NEDĚLI OD 8h Mše sv. se střídají s bohoslužbou slova. 

Mše sv. bude 15.5. a 29.5., bohoslužba slova 8.5.  

nnn POUTNÍ MŠE SV.  se bude konat v neděli 22.5. od 8h  (oslava svátku sv. Jana Nepomuckého)

nnn POUTNÍ KONCERT se bude konat v neděli 22.5. od 16h.

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou v květnu konat v pondělí od 18h v kostele.


Benešov nad Černou

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná 1x za měsíc ve čtvrtek od 18h (17h) v klubu seniorů, vedle obecního úřadu na náměstí. Další setkání bude 26.5. od 18h.

nnn MŠE SV. V ÚTERÝ  je od 17h. Modlitba růžence nyní v kostele není.

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou v květnu konat v neděli od 18h v kostele a v úterý po mši sv..


 - Klení - filiálka

nnn KONCERT V KLENÍ - BENEFIČNÍ – se uskuteční v sobotu 11.6. od 14.30h Vystoupí: houslistka Julie Svěcená, sopranistky: Alena Máčová a Sylvie Sedlecká za doprovodu Lea Schwarze. Vstupné 250,- Kč je dar na opravy kostela. - Pohorská Ves - filiálka
nnn BOHOSLUŽBA se koná první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662.


- Pohoří na Šumavě - filiálka

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den.

nnn KOSTELNÍ KAVÁRNA je otevřena od dubna do října 1.a 3. neděli od 13h. 


nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Malonty

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  bude ve čtvrtek 16.6. od  17h v sakristii kostela 

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou v květnu konat ve čtvrtek od 17h v kostele.


nnn MŠE SV. V NEDĚLI  1.5. bude až v 11h, a bude sloužena jako dětská bohoslužba

Nový transparentní bankovní účet k pracím na záchranu fary v Malontech     klikněte
 
č.účtu: 
6140207369/0800
IBAN:   CZ40 0800 0000 0061 4020 7369    BIC:  GIBACZPX


Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat  v sobotu 28.5. od 19.20 v klubovně Obecního úřadu.


Dolní Dvořiště

nnn PRAVIDELNÁ MŠE SV. JE 2. A 4. NEDĚLI V MĚSÍCI  od 17h (v letním čase až od 18h) Nyníbude  8. a 22.5. od 18h.


- Rychnov nad Malší -filiálka
nnn MŠE SV.ZDE JE 3.a 5. neděli v měsíci od 18h (letní čas) nebo od 17h (zimní čas).
Nyní tedy: 15. a 29.5. v 18h   Mimořádně též v neděli 1.5. od 18h.

-  Cetviny - filiálka

nnn PROCHÁZKA V OKOLÍ  CETVIN. Navštívíme u Cetvin VODNÍ KÁMEN - prohlubeň v kameni, kde se celý rok drží voda a v závěru se uskuteční v kostele májová pobožnost se zpěvem litanií. Odjezd z Kaplice od fary bude ve 14h (zájemci o dopravu ať se přihlásí u P. Pavla tf.:732 872 662). Sraz v Cetvinách u kostela ve 14.30h.

- Svatý Kámen - poutní místo

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h. mimo srpen!
Nyní tedy: 7.5.2022

nnn Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.


  Sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
x
Modlitba.cz
x
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Křížová cesta pro manžele

Křížová cesta pro rodiče

DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Nábož. pořady Č. rozhlasu

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka


DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO - jiný film

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epizody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá


JINÁ VIDEA

- z festivalu kř.písní United
od 43. minuty kázání P. Šupola


SERIÁL: CÍRKEV ZA OPONOU

Světové setkání mládeže 2019