FARNOSTI NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
 Přejít na úvodní stránku.
Jste na stránce:  VIDEO ARCHIV     
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


INFORMACE:


·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Dětské nedělní slovo
·Přímluvy

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

* Výroční zpráva  o stavu a hospodaření ve farnostech


JINDE NA  INTERNETU:

·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2
Doporučené weby:


http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník

Charismatická obnova:
Katolický týdeníkVidea a filmy - odkazy

Krátká biblická videa:

Přehled novozákonních příběhů

Doba adventní
x
 
Zvěstování P. Marii - Lk-1,26-38
x Maria jde za Alžbětou - Lk 1,39-55
x Narození Jana Křtitele Lk 1,57-80
x Na cestě do Betléma  Lk 2, 4-7Doba vánoční
Narození Krista - Lk-2,8-18
x Od zvěstování k narození - Lk 1,26-38; 2,1-19; Mt 1,20-21
Příchod mudrců  Mt 2, 1-2; 11-15
x Představení Ježíše v chrámě Lk 2,22-38


Doba postní

Ježíš a samařská žena u studny (J 4,5-29)
Uzdravení chromého a odpuštění hříchů (Mk 2,1-12)
Uzdravení u rybníka Bethesda (J5,2-12)
Podobenství o zatoulaném synovi
Ježíš a cizoložnice (J 8,2-11)
Uzdravení slepého u rybníka Siloe  (J 9,1-41)
Vzkříšení Lazara  (J 11,1-44)
Očištění chrámu (J 2,13,25)
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Mt 21,1-11)

Doba velikonoční

Video o poslední večeři

x
Video o Getsem.zahradě
x
Video o ukřižování


 
Video o prázdném hrobě

x
Ježíš vzkříšený  Jan  20,3-18
x
Setkání s Ježíšem u Emaus Lk 24
x
Zjevení apoštolům
x
Zjevení Tomášovi


Od uložení do hrobu po Seslání Ducha Sv.í
x
Petr a Jan uzdravují - Sk 3,1-8
x
Petr káže a je zatčen - Sk-3,12-4,3
x
Petr a Jan jsou souzeni - Sk 4,5-21

Petr a Jan dál hlásají ev. Sk5,12-42Seslání Ducha sv. - film 4 min

Doba mezidobí hl. svátků
x
Představení Ježíše v chrámě Lk 2,22-38
x
Mladý Ježíš se ztrácí Lk 2, 40-52
x
Ježíšův křest  Mt 3,13-17
x
Svatba v Káni Galilejské J 2, 1-12

x
x Rozmnožení chleba  Jan 6.kap.

Služ jako Ježíš

Největší přikázáníOSTATNÍ


Podobenství o marnotratném synu

    sídlo faráře - fara v Kaplici

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Rozjímání křížové cesty 2

Dětská křížová cesta


DOPORUČUJI Z INTERNETU:
Náboženské pořady ČT

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei


Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska


Händel: Mesiáš
Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epozody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá