FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Články
Stalo se - foto
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovoSTALO SE - únor 2011
5. křesťanský ples

 

 

V sobotu 19. února jsme se opět sešli v restauraci Slovanský dům na křesťanském plese, a to již na pátém. U vchodu nás uvítala Jarka Králová, organizátorka plesu, spolu s pořadatelskou
službou. Po odložení šatů v šatně (děkujeme také těm, kdo v šatně sloužili) jsme prošli kolem
bohaté tomboly, kterou vydával (a také obětavě zajišťoval s paní Otovou) Luboš Beran, za což
jim patří velký dík. V osm hodin začala hrát hudba Kaplické pětky a pak již byl ples zahájen
katechetkou Štěpánkou Talířovou a jejím manželem Jiřím, kteří nás provázeli po celý ples.

 

Po předtančení se sál zaplnil tancujícími páry všech věkových kategorií. Tanec prospívá tělu i duši, sbližuje a můžeme ho najít i ve světě neživé hmoty: Moderní fyzika nám ukázala, že pohyb a rytmus jsou základními vlastnostmi hmoty; že veškerá energie, ať už na Zemi nebo ve vesmíru, se zúčastňuje nepřetržitého kosmického tance. Tanec je tedy skoro základní vlastností všeho.

 

 Ale dosti filosofie. Na plesy nechodíme jen kvůli tanci, ale také kvůli posezení a popo-
vídání si s přáteli, i kvůli seznámení se. A to evidentně fungovalo i na našem plese. Na těchto
fotografiích je zachycen stůl mladých, kterých přišlo opravdu hodně. K radosti všech.

 

Tradičně přijíždí i přátelé z Vyššího Brodu a tak je možné udržovat i mezifarní vztahy. U stolu si nejen povídáme, ale společně luštíme plesový kvíz a sdílíme radost či zklamání z tomboly.

 

V úterý jsme se vydali obdivovat zámky a hrady. Nejprve jsme navštívili Libochovany s
krásným parkem a pak Budyni nad Ohří. Krása je skryta nejen v díle Božím, ale i lidském -
ve stavbách, nábytku, ozdobách... Kéž bychom i my uměli dělat věci krásně.
.


 

Křesťanský ples sbližuje také členy různých křesťanských církví, na fotce vlevo je stůl
evangelíků a na horní fotce je kazatel Daniel Freitinger. Vpravo je zase zachycen stůl kolem
něhož se usadili především malontští. Na plese byli rovněž rychnovští a také z jiných farností.
Možná bychom mohli příště pozvat přátele z Pohorské Vsi, i naše sousedy z Rakouska. 

Průběžně do 22h se prodávaly lístky na tombolu (prodali se všechny), zájem byl velký.
Nechyběla ani dámská volenka, či vlastně pánská – neboť dámy si volily pány. A páni pak
jako poděkování za tanec museli dámu obdarovat květinou. Myslím, že nikdo to nebral
jako nepříjemnou povinnost, ale jako hezkou pozornost, která ženám jistě udělala radost.


 

Kolem tomboly byl velký ruch, mnohé ceny byly velkými lákadly. Vyhrát bylo možné např.
klávesnici k počítači, různé služby (kadeřnické, kosmetické), večeři v restauraci, dorty, ovoce,
k nejkurióznějším patřila tuna hnoje, nebo pytle s různým zrním.


 

K příjemným překvapením patřil zpěv mladých při svíčkách. Vícehlasé provedení několika
duchovních písní jistě většinu účastníků plesu uchvátilo. Díky Kristýně za zorganizování!
Pak P. Pavel vyhodnotil kvíz, který byl rozdán na jednotlivých stolech. Čtyři nejúspěšnější
stoly postoupily do dalšího soutěžního kola. V něm ona čtyři družstva dostala poloviny


 

pohlednic, ke kterým měla najít druhou půlku. Dvě nejúspěšnější družstva postoupila do finále.
V něm plnili účastníci kuriózní úkol: brčkem měli přemístit lentilky z jedné misky do druhé.
Hrát si patří jistě k životu, přináší to radost. I celý život je velká hra. Stále hledáme skutečnosti
které mají zapadnout do sebe, tak jako ty pohlednice. Lidé, věci, události, vše se jednou propojí.


    

Vyhráli – stejně jako loni – evangelíci. Blahopřejeme! Stůl pořadatelů skončil na druhém
místě. Ale oslavovalo se i to. (obrázek vpravo). Je potěšující, že se lidé ještě odváží hrát si.
Být jako děti, je přece ideál Božího království. A tak se nebojme si někdy spolu zahrát!

 

Pak opět následoval tanec.  Jak je vidět z fotografií, lidí přišlo hodně.Propadalo se 98 vstupenek. Zisk pro farnost činil přes 8 tisíc. Měl jsem nejdříve strach, zda se sál zaplní, zda ples nebude ztrátový.Naštěstí vše dobře dopadlo. Díky sponzorům i všem, kdo přišli.

 
Jubilejní pátý ples končil ve dvě hodiny v noci. Atmosféra, která tu byla, se mi asi ze všech
proběhlých plesů líbila nejvíce. Ještě jednou děkuji hlavní organizátorce Jarušce Králové
i všem, kdo jakkoliv přispěli prací, či financemi. Podpořili jste tak i život v naší farnosti.


    sídlo faráře - fara v Kaplici


SPRAVOVANÉ FARNOSTI:
       - Poutní místo Svatý Kámen

Í